Top 5 Stereotypów na Temat Bio-LNG & LNG

9 grudnia, 2021

Obecnie jedną z najbardziej obiecujących form czystej energii jest biogaz. Jest to odnawialna i niekopalna odmiana gazu ziemnego (LNG). Składa się głównie z biometanu, który powstaje ze sfermentowanej biomasy. Dla człowieka biogaz wcale nie jest nowym odkryciem. Dzisiejsze przemysłowe przetwarzanie odpadów organicznych w energię w biogazowniach, to po prostu przyspieszenie zdolności przyrody do recyklingu jej użytecznych zasobów.

Ale co to jest biomasa? Gałęzie drzew, surowce naturalne, odpady spożywcze i wiele innych, cały ten materiał (biomasa) może być wykorzystany do produkcji biogazu. Ten proces produkcyjny obejmuje składniki, które są rozkładane przez mikroorganizmy przy braku tlenu w procesie zwanym fermentacją beztlenową.

Top 5 stereotypów:

1. Biogaz to nowe źródło energii

W historii ludzkości biogaz był używany już bardzo wcześnie. Pierwsze udokumentowane dowody procesu biogazowego pochodzą z XVII wieku. Dlatego biogaz nie jest nowym źródłem energii, ale po prostu staje się coraz bardziej popularny. Coraz więcej farm przemysłowych jest otwieranych w całej Europie, a niektóre z największych zakładów w krajach takich jak Niemcy czy Dania, mogą wytwarzać ogromne ilości energii do produkcji energii elektrycznej w domach ludzi.

2. Biogas wcale nie jest taki 'czysty’

Bardzo często słyszymy o dużych ilościach metanu w biogazie i LNG. Może nawet dochodzić do 99%! Przerażające, prawda? Niekonieczne… Komory fermentacji biogazu są zaprojektowane tak, aby wychwytywać metan i uwalniać go jak najmniej podczas przekształcania go w biogaz. Na przykład biogazownia umożliwia wychwytywanie gazu wysypiskowego i przekształcanie go w energię. Magazynowany biogaz może ograniczać ilość metanu uwalnianego do atmosfery.

Co więcej, biogaz jest rzeczywiście „czystym” źródłem energii, ponieważ jest zrównoważony w porównaniu z paliwami kopalnymi. Biogaz daje możliwość stworzenia „gospodarki o obiegu zamkniętym”. Odpady spożywcze i organiczne są produkowane, a następnie sortowane lub mieszane. Następnie odpady trafiają do biofermentatora, aby wytworzyć biogaz, który następnie jest wykorzystywany do produkcji ciepła i energii elektrycznej lub do produkcji paliw (jako biometan).

Warto również wspomnieć o korzyściach płynących z gazu ziemnego – LNG, jakie mamy teraz: brak emisji siarki, duża redukcja emisji tlenków azotu i prawie zerowa emisja cząstek stałych. Oznacza to dla nas wszystkich mniej chorób serca, mniejsze ryzyko zapaleń i raka płuc. LNG pomaga zmniejszyć liczbę zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza, a głównie pyłami zawieszonymi. Dzięki Bio-LNG możemy zaobserwować nawet do 100% redukcji emisji.

3. Podaż na Bio-LNG jest ograniczona 

Z ostatnich oficjalnych raportów wynika, że tylko 2% biogazu jest obecnie niewykorzystane w potencjalnej produkcji.

W ostatnich latach obserwujemy bardzo szybkie przyspieszenie dostępności Bio-LNG. Jeśli biogaz zastąpiłby około 20 % zużycia energii w transporcie drogowym, wystarczyłoby to by sprostać potrzebom, biorąc pod uwagę dodatkowy potencjał elektryfikacji. W Europie prawie 10% gazu ziemnego zużywanego przez sektor transportu drogowego składa się z Bio-LNG (poprzez certyfikaty i pierwsze fizyczne uzupełnienie na stacji). Dodatkowo przejście z LNG na Bio-LNG jest bardzo płynne, ponieważ nie wymaga żadnych modyfikacji w pojazdach zasilanych samym gazem ziemnym. Stąd biometan (z którego pochodzi Bio-LNG) ma ogromny potencjał.

4. Bio-LNG jest drogie

Wraz z rozwojem technologii produkcji biogazu i produkcją biogazu na dużą skalę sektor ten oczekuje, że koszty biogazu spadną, co poprawi całkowity koszt posiadania ciężarówek napędzanych gazem. Jeśli za przykład weźmiemy odpady żywnościowe, które są produkowane co roku w okresie świątecznym w Wielkiej Brytanii z gospodarstw domowych, hotelarstwa, handlu detalicznego i producentów żywności, bylibyśmy w stanie wyprodukować około 10 milionów ton odpadów spożywczych rocznie, co mogłoby wtedy wytwarzac 11 TWh biogazu (co wystarcza do ogrzania 830 000 domów i zmniejszenia emisji o 8,8 miliona ton ekwiwalentu CO2, czyli 2% rocznej emisji Wielkiej Brytanii).

5. Bio-LNG i LNG mają wysoki poziom NOx

Według badania przeprowadzonego przez Sustainable Gas Institute (2019), „Czy gaz ziemny może zmniejszyć emisje z transportu?”, w którym badano jakość powietrza, badanie wykazuje redukcję zanieczyszczenia NOx – związku chemicznego tlenu i azotu, który powstaje w bardzo wysokiej temperaturze w wyniku reakcji między dwoma elementami. W opracowaniu przedstawiono wyniki 40-60% redukcji emisji CO2 w porównaniu z olejem napędowym (należy rozważyć różne warianty drogi). W przypadku cząstek stałych silniki na gaz ziemny (NGV) wykazują zmniejszoną ilość cząsteczek aż do 95% w porównaniu do silników wysokoprężnych.

Inne badanie dotyczące emisji CO2 pokazuje redukcję osiągniętą przez napędzanie gazem ziemnym w porównaniu z olejem napędowym do zastosowań ciężkich (do 15%) . Z drugiej strony stosowanie Bio-LNG zwiększa redukcję emisji CO2 nawet do 80%.

Podczas badania wyników i danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych (GHG) w przemyśle transportu ciężkiego wnioski naprawdę wyciągają się same.

Wykorzystano niektóre z najlepszych praktyk, takie jak produkcja i wykorzystanie energii za pomocą biomasy. Wytworzony z niego biogaz ma ogromny potencjał do dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych i zapewnia rozwiązania energetyczne nie tylko dla sektora transportu ciężkiego, ale także dla rolnictwa, budownictwa, przemysłu spożywczego i energetycznego. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o LNG Trucking lub o tym, jakie korzyści może on przynieść Twojej firmie? Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

Chcesz przeczytać więcej na temat LNG Trucking?

Greenhouse Gas Intensity from Natural Gas
in Transport

National Grid: What is biogas?

Wrap at COP26

Skyline Energy: Misconceptions on Biogas

Informa Connect: Four common misconceptions about the LNG industry