Strategiczne partnerstwo Don Trucking i DFDS na rzecz zrównoważonego transportu drogowego

1 września, 2021

Firmy transportowe łączą siły, aby wytyczać drogę w kierunku zrównoważonego sektora motoryzacyjnego. DFDS przestawia się na 20 zupełnie nowych ciężarówek napędzanych LNG za pośrednictwem Don Trucking, co daje możliwość zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i stworzenia przejrzystego łańcucha dostaw dla klientów.

Coraz więcej klientów chce, aby firmy były transparentne w kwestii ich emisji gazów cieplarnianych i jawnie ukazywały, w jaki sposób angażują się w zrównoważony rozwój swoich produktów i ofert. Firma DFDS dostrzega problem zmian klimatycznych i rozumie potrzebę bycia świadomym w kwestii zrównoważonego rozwoju, dlatego też nawiązała współpracę z firmą Don Trucking, w celu stworzenia przejrzystego łańcucha dostaw, poprzez zamianę 20 ciężarówek napędzanych olejem napędowym na 20 nowych ciągników zasilanych LNG, które będą wykorzystywane w codziennej pracy. Zmiana ta zmniejszy ślad węglowy firmy i zwiększy świadomość innych przedsiębiorstw zajmujących się transportem ciężkim, aby dążyły do stworzenia lepszej i zrównoważonej przyszłości w branży. Obecnie Don Trucking posiada w swojej flocie 20 ciężarówek napędzanych LNG, a do końca roku dołączy do nich kolejne 40. Don Trucking dąży do tego, aby w 2025 roku stać się pierwszą neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla firmą transportową w Europie i planuje osiągnąć ten cel poprzez całkowitą zmianę floty na niskoemisyjną. Dodatkowo Don Trucking wspiera Ecobal, międzynarodową inicjatywę mającą na celu ochronę i rewitalizację lasów w Europie, aby jeszcze bardziej zrównoważyć emisję gazów cieplarnianych, również poprzez certyfikaty emisyjne, co zmniejsza ich całkowity ślad węglowy o 15%. Współpraca pomiędzy obiema firmami zrodziła się organicznie – firmy dzielą te same wartości oraz wspólną wizję przyszłości. 

„Nieustannie pracujemy nad poprawą naszych operacji i widoczności transportu, aby zapewnić naszym klientom najlepszą możliwą obsługę przy w pełni przejrzystym łańcuchu dostaw ” – mówi Michael Bech, Vice President & Head of Continent, DFDS Logistic Division. „Tylko razem możemy osiągnąć 100% przejrzystości łańcucha dostaw. Ta współpraca ma na celu zwrócenie uwagi innych w branży i zaoferowanie rozwiązania w postaci transportu multimodalnego. Staramy się skupić na ulepszaniu naszego sektora, a wykorzystanie ciężarówek zasilanych gazem ziemnym (LNG) daje nam taką możliwość. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mamy partnerów, którzy podzielają te same wartości i inspirują do uczynienia łańcucha logistycznego bardziej ekologicznym poprzez wykorzystanie biopaliw.”

„Wierzę, że to partnerstwo jest skutecznym przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym w zakresie neutralizacji emisji dwutlenku węgla poprzez budowanie przejrzystego łańcucha dostaw” – mówi Don de Jong, założyciel Don Trucking. „Potrzebujemy aktywnych inicjatyw, a to zaczyna się od nas. Partnerstwo pomiędzy jednostkami i dużymi firmami ma kluczowe znaczenie. Każda firma może poprawić swoje cele środowiskowe, a wiele z nich nawet jeszcze ich nie ma. Bardzo ważne jest, aby zrozumieć i podjąć działania już teraz w zakresie zrównoważonej zmiany rynku, ponieważ usługi transportowe nadal się rozwijają i potrzebne są dodatkowe wysiłki w nadchodzących latach.” Poprzez efekty klimatyczne wielu różnych działań, które firma wykonuje na co dzień, Don Trucking wraz z DFDS, pokazują, że znajomość własnego śladu węglowego staje się obowiązkiem, szczególnie w sektorze transportu ciężkiego. 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

Judyta Kubik

Marketing Specialist

judyta.kubik@don-trucking.eu

Tel. +48 52 335 05 18

Tel. +48 532 742 331

Guido de Jager 

Marketing Manager

guido.de.jager@don-trucking.eu

+31 06 10335153 

DFDS

Julie Kromann Grundtvig

Regional Marketing Partner, BU Continent 

krjul@dfds.com

+31 06 10 86 84 62