Kolejny krok naprzód dla firmy SAMSKIP w kierunku zrównoważonych rozwiązań transportowych z ciężarówkami Don Trucking napędzanych LNG

15 grudnia, 2021

Samskip dodaje 5 ciężarówek zasilanych gazem ziemnym do swojej codziennej działalności za pośrednictwem niskoemisyjnej floty Don Trucking i dąży do osiągnięcia 30% udziału LNG w swoich zrównoważonych rozwiązaniach transportowych. Dla obu firm jest to krok bliżej do osiągnięcia celów środowiskowych i jest przykładem na to, że firmy zrzeszają się, aby aktywnie uczestniczyć w pozostawieniu lepszego miejsca dla następnych pokoleń.

Samskip uważa, że zrównoważony rozwój jest jedną z podstawowych wartości, które każda firma transportowa powinna brać pod uwagę. Stąd też współpraca z firmą Don Trucking, której celem jest zostanie pierwszą w Europie firmą transportową neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla w 2025 roku. Dla obu firm jest to kolejny krok w kierunku osiągnięcia swoich celów środowiskowych i ustanowienia przykładu dla innych firm logistycznych w walce o bardziej ekologiczną przyszłość w branży. 

Obecnie Don Trucking posiada w swojej flocie 60 ciężarówek zasilanych napędem LNG i wszystkie są użytkowane na co dzień. Don Trucking jako pierwsza firma w Polsce otrzymała 20 ciągników siodłowych LNG w 2018 roku. W tym roku do swojej floty dodali dodatkowe 40. „Infrastruktura się zmieniła i owszem mamy przed sobą długą drogę, ale uległa ona znacznej poprawie. Nawet przy obecnych cenach paliw mocno wierzymy w LNG jako paliwo nowej generacji dla długodystansowego transportu drogowego. Mamy więcej stacji tankowania LNG w Europie, a firmy nie boją się już inwestować w ciężarówki napędzane gazem ziemnym. Wręcz przeciwnie, świadomość ekologiczna społeczeństwa jest coraz wyższa i spodziewamy się dużych zmian w branży w 2022 roku” – mówi Dariusz Hejnicki, członek zarządu Don Trucking. 

“Ekologiczne podejście i strategia firmy Don Trucking są wysoko oceniane i wpisują się w cele środowiskowe firmy SAMSKIP” – mówi Frédéric Leca, dyrektor operacyjny Samskip. „Działa to w obie strony – dla nas jako firmy i dla naszych klientów – ponieważ ich własny ślad węglowy zmniejsza się w tym samym czasie, co nasz. Niezwykle ważne jest, aby uświadamiać członków społeczeństwa i odpowiedzialnie rozważać wybory swoich dostawców i wykonawców.”

Samskip i Don Trucking wspierają również inne inicjatywy ekologiczne. Wraz z firmą Ecobal, która wspiera rewitalizację lasów w całej Europie, firmy te pracują nad zmniejszeniem swojego śladu węglowego i przywróceniem bioróżnorodności w miejscach, które zostały silnie dotknięte ostatnimi zmianami klimatycznymi.