Duurzaamheid

Het doel van Don Trucking voor 2025 en daarna

Hoe we ons doel willen bereiken: het eerste transportbedrijf dat streeft naar volledige CO2-neutralisatie in Europa. Sinds het midden van de 20e eeuw is de wereldwijde industriële export jaarlijks met gemiddeld 6% gestegen. Toegenomen consumptie en betere toegang tot internet hebben de vraag van particuliere en zakelijke klanten om allerlei producten over de weg te leveren, versterkt en daarom verschijnen er steeds meer vrachtwagens op de Europese wegen. Maar nog veel meer wordt aangedreven door een dieselmotor. Vrachtwagens zijn samen met andere zware wagenparken en bussen verantwoordelijk voor een kwart van de CO 2 uitstoot in de Europese Unie. Daarom concentreert Don-Trucking zich op de toekomstige oplossingen van groen transport, namelijk de potentiële ontwikkeling van aardgasvrachtwagens zoals LNG en Bio-LNG.

LNG-vrachtwagens

We hebben momenteel 20 LNG-trucks in onze vloot . Dit jaar zijn we van plan om nog eens 40 te toe te voegen, wat ons dichter bij ons doel zal brengen. Het is belangrijk voor ons omdat we bij Don-Trucking geloven dat de wereld één levend organisme is en dat we moeten zoeken naar pro-ecologische oplossingen. Aardgas is momenteel een potentiële alternatieve brandstof die diesel in het zware transport kan vervangen. Daarom ondersteunen we het gebruik van vrachtwagens met LNG om onze ecologische voetafdruk in de toekomst te compenseren en te voldoen aan de normen die zijn vastgesteld door de Europese Unie.

Waarom LNG?

Gemakkelijke wereldwijde beschikbaarheid en milieuvriendelijk

  • LNG-brandstof komt voor als algemeen beschikbare fossiele brandstof met minder BKG-emissies in vergelijking met diesel.

Concurrerend en goed voor de overgangsperiode naar een groenere toekomst

  • Momenteel is er geen ander alternatief dat betaalbaar en economisch aantrekkelijk is voor het langeafstandsvervoer.

Eenvoudig in de toepassing

  • Vergeleken met andere brandstoffen is LNG eenvoudig te gebruiken, maar een initiële training voor vrachtwagenchauffeurs is noodzakelijk.

Veilig in gebruik

  • LNG-brandstof wordt als veilig beschouwd omdat er geen grote incidenten zijn gemeld. Er is echter een mogelijkheid om alleen binnenshuis te exploderen met een hoge concentratie.

BIO-LNG

Bio-LNG , ook bekend als vloeibaar biomethaan, is een hernieuwbare energiebron waarvan bewezen is dat deze schoner en futuristischer is in vergelijking met fossiele brandstoffen en andere biobrandstoffen. Het is gemaakt van verwerkt organisch afval in een zuurstofvrij vat. Tijdens het bewerkingsproces wordt methaan (extreem krachtig en schadelijk broeikasgas) opgevangen, wat resulteert in bijna geen BKG-emissies. Het is bijzondere is dat bio-LNG-brandstof die voor 100% uit biomethaan is gemaakt, potentieel tot negatief saldo van broeikasgasemissies vertoont.

Bio-LNG is duurzamer dan LNG en wordt heeft een grote potentie om een sterke toevoeging voor milieuverbetering te zijn, en daar zijn we vandaag de dag naar op zoek. Bio-LNG is beperkt beschikbaar en is daarom nog niet zo populair in gebruik. De door de wet afgedwongen beperkingen worden toegepast om het milieu te beschermen. Overbevolking en toename van energieverbruik dwingen ons om de productie van biomassa per landeenheid te verhogen, maar het is van vitaal belang om nieuwe biomassabronnen te blijven verkennen en zo de druk op onze bodem en ecosystemen die in gebruik zijn te reduceren en om aan toekomstige energie behoeften te kunnen voldoen, om zo toekomstige generaties te vrijwaren.

Het behoud van het nog beschikbare bos heeft ons een geweldige kans gegeven om iets terug te doen voor de gemeenschap en goed te doen op wereldschaal.

ECOBAL

Ecologie in de moderne zin van het woord beperkt zich niet tot afvalscheiding, vuilnis ophalen of rationeel gebruik van elektriciteit en water. We moeten veel meer doen om onze directe leefomgeving in een betere staat achter te laten voor toekomstige generaties.

 

Bossen spelen een belangrijke rol in ons leven. Van de productie van de lucht die we inademen tot het hout dat we dagelijks gebruiken. Ademen betekent in feite leven, maar tot op de dag van vandaag worstelen we overal ter wereld met ontbossing. Bossen scheppen niet alleen leven voor ons, maar ook voor alle andere diersoorten die er leven. Bovendien bieden bossen ook bescherming van stroomgebieden, voorkomen ze bodemerosie en gaan ze de klimaatverandering tegen. Don-Trucking heeft samen met Ecobal besloten om actief deel te nemen aan het groene initiatief en het behoud van bossen in heel Europa te ondersteunen. Ecobal biedt zijn klanten professionele zorg en expertise in koolstofcompensatie met extern gecertificeerde compensatiecertificaten.

 

Op dit moment hebben we ons eigen perceel in Radzanów, in de buurt van Warschau in Polen. Dankzij de geofencing-tool kunnen we het zien en zijn we actieve gebruikers van het Ecobal-initiatief. In de nabije toekomst zijn we van plan om meer bomen te adopteren en onze koolstofvoetafdruk nog meer te verkleinen.